הבטחת איכות

חברת נובמיל מערכות עובדת בהתאם לסטנדרטים הגבוהים שהוגדרו בספר הנהלים של החברה, בכפוף לתקני האיכות המחמירים אליהם הוסמכה.
מחלקת הבטחת איכות מבצעת תהליכי ביקורת בקבלה, ביקורת בתהליך וביקורת סופית, תוך שמירה על הליך מובנה וקפדני, על מנת לעמוד בדרישות הלקוח.
ביקורת בקבלה מבוססת על תהליך של בחינת חומרי גלם ונילווים על ידי מבקרי האיכות המוסמכים של החברה, הבוחנים את עמידתם בהתאמה מלאה לצרכי הלקוח.
ביקורת בתהליך מחייבת את עובדי הייצור בבחינה מתמדת תהליך הייצור בהתאם לדרישות של מחלקת ביקורת האיכות, המפקחת על תהליך הביקורת.
ביקורת סופית מהווה בחינה סופית של כל החלקים וההרכבות המיוצרים במפעל, ורק לאחר בדיקה סופית ווידוא עמידה בדרישות התוכניות והשרטוטים, ניתן אישור "תג שמיש" ממחלקת הביקורת.

חדר הביקורת במפעל מבוקר טמפרטורה ולחות וכולל:
• 2 מכונות מדידה XYZ ממוחשבות.
• 4 מערכות מדידה (TRIMOS).
• 2 מכונות מדידה ממוחשבות (COMPERATOR).
• מכונת בדיקה אופטית לצירים ((TESA.
• מערך של מדידים וכלי מדידה מאושרים ומכוילים (ע"י מכון התקנים).